HouSys - domovní systém

. . . informace na jednom místě

Internetové stránky určené členům Společenství vlastníků bytových jednotek. Informace o chodu společenství na jednom místě vždy a všude.

HouSys (house system)

HouSys jsou internetové stránky určené členům Společenství vlastníků bytových jednotek. Jde o internetovou aplikaci, tzn. že stačí mít pouze nainstalovaný internetový prohlížeč (aplikace je optimalizována pro Microsoft IE a FireFox). Pomocí prohlížeče budou mít (nejen) členové společenství přístup ke všem informacím, které systém nabízí. A navíc, každý člen se může o tu svou informaci podělit s ostatními - to vše z domova a v teple :-) V dalších odstavcích je stručně popsáno, co stránky nabízí.

Systém HouSys má za úkol poskytovat aktuální informace členům společenství bytových jednotek. Uživatelé systému tak mají možnost zjistit důležité informace o společenství, výši měsíčních plateb, členy jednotlivých orgánů atd. Součástí systému je také samozřejmě diskuze. O aktuálnost informací se starají většinou členové výboru. Tzn, že správu aplikace zvládne běžný uživatel internetu.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, systém HouSys prozradí přihlášenému uživateli několik typů informací. Uživatel může zjistit základní informace o společenství. Může nahlédnout do seznamu bytů, kde může získat kontaktní údaje o majitelích či uživatelích bytu nebo také velikost bytové jednotky. Systém zobrazuje orgány společenství a jejich členy. Diskuze systému je rozdělena do tématických oblastí. Do každého tématu lze vkládat články, ke kterým je možné přidávat příspěvky. Z grafického vyjádření je patrné, zda je téma či příspěvek již přečten nebo vložen právě dnes.

HouSys také nabízí možnost zjistit názory členů shromáždění a to pomocí hlasování či anket. V hlasování je možné nastavit hranici schválení. Váha hlasů je samozřejmě počítána z podílu vlastnictví. Hlavně pro novostavby je výhodné mít seznam závad, který je tak možné předat dodavateli k řešení. K tomu slouží modul věnovaný závadám, kde každý uživatel může vložit svou závadu do seznamu. O této skutečnosti bude emailem informována osoba zodpovědná za předání závad k řešení.
Kolik a za co platí majitelé bytových jednotek zjistí uživatel v modulu nazvaném Platby. Zde zjistí i celkovou částku za byt, či za celý dům. V neposlední řadě je možné v systému ukládat soubory ke stažení, což může být výhodné úložiště například pro zveřejňování zápisů ze schůzí výboru či shromáždění apod.

Systém HouSys nabízí správu oprávnění, kterými je můžné nastavit možnosti přihlášeného uživatele. Práva jsou sdružena do skupin, tzv. rolí. Každému užvateli je potom přiřazena daná role. Pokud chcete nahlédnout přímo do systému, vyzkoušejte demo aplikace na adrese Demo.HouSys.cz.

Přeji příjemnou práci se systémem HouSys !

HouSys.cz | housys@housys.cz | ICQ: 517 25 883 | Skype: deno__ | Mobil: +420 724 955 008